Daurah Fiqih Ta’aruf & Pra Nikah

β₯β€’β€’β€’β€’β”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ€’β€’β€’β—πŸ’β—β€’β€’β€’β”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ€’β€’β€’β€’β₯ DAURAH FIQIH TA’ARUF & PRA NIKAH β₯β€’β€’β€’β€’β”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ€’β€’β€’β—πŸ’β—β€’β€’β€’β”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ”ˆβ€’β€’β€’β€’β₯ بِسْــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ Ψ§Ω„Ψ±ΩŽΩ‘Ψ­Ω’Ω…Ω°Ω†Ω Ψ§Ω„Ψ±ΩŽΩ‘Ψ­ΩΩŠΩ’Ω…Ω πŸ’ Pernikahan adalah pintu kemuliaan, perlindungan dan terpeliharanya…

Sabilulkhayr Al Ibana

Sabilulkhayr Al Ibana