KAIDAH USHUL FIQH

๐Ÿ“šย KAIDAH USHUL FIQHย ๐Ÿ“š โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช ๐Ÿ€ Kaidah yang ke 22 ๐Ÿ€ โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– Apabila ternyata dugaan kuat itu salah, maka hendaknya ia mengulangi agar terlepas tanggungan. Kaidah...

Sabilul khayr Al-ibana